Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2012

Innhold:


Atferdsanalytiske intervensjoner og felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En litteraturgjennomgang

Heidi Skorge Olaff Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Stikkord: Felles oppmerksomhet, autisme, respondering til felles oppmerksomhet, initiering av felles oppmerksomhet, litteratursøk, anvendt atferdsanalyse, opplæring.


Felles oppmerksomhet og autisme-en introduksjon

Jørn Isaksen Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: Nøkkelord: Felles oppmerksomhet, autisme, intervensjoner.


Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd

Per Holth Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Nøkkelord: fellesoppmerksomhet, betingede forsterkere, ny atferd


En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere

Monica Vandbakk Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Nøkkelord: betingede forsterkere, klassisk betingingsprosedyre, paring, operant betingingsprosedyre, diskriminative stimuli, felles oppmerksomhet


Etablering av betingede forsterkere: En sammenligning av klassisk betingingsprosedyre og SD-prosedyre, og bruk av intermitterende forsterkning, for etablering av betingede forsterkere.

Janne Mari Akselsen Helse Stavanger

Nøkkelord: Nøkkelord: Betingede forsterkere, klassisk betingingsprosedyre, SD-prosedyre, intermitterende forsterkning, ny-responsprosedyre, observasjonsresponser.


Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme

Janne Fossnes Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Heidi Skorge Olaff Høgskolen i Oslo og Akershus
Jørn Isaksen Sykehuset Innlandet HF

Nøkkelord: Nøkkelord: felles oppmerksomhet, opplæring, initiering av felles oppmerksomhet, respondering på anmodninger om felles oppmerksomhet, sosial referering, betinging av forsterkere, autisme.


Etablering av felles oppmerksomhet hos barn med autisme. En tilnærming basert på anvendt atferdsanalyse

Heidi Skorge Olaff Høgskolen i Oslo og Akershus

Nøkkelord: Stikkord: Autisme, opplæring på felles oppmerksomhet, etablering av betingede forsterkere, respondering på felles oppmerksomhet, initiering av felles oppmerksomhet, intervensjon.


Felles oppmerksomhet i tidlig intensiv atferdsanalytisk opplæring for barn med autisme

Kenneth Larsen Oslo universitetssykehus - Ullevål

Nøkkelord: Nøkkelord: autisme, tidlig og intensiv atferdsanalytisk opplæring, felles oppmerksomhet


Effekter og utfordringer ved hurtiglesingsøvelser for å øke lesehastighet og retensjon hos studenter

Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Nøkkelord: Nøkkelord: lesing, hurtiglesing, studenter, frafall