Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 4, 2008

Innhold:


Utarbeidelse av standardiserte lister over stimuli som kan brukes til kartlegging av forsterkere hos personer med alle grader av utviklingshemning

Kai-Ove Ottersen Sykehuset innlandet HF
Henning Bech Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Forsterkere; Preferansekartlegging; Forsterkerkartlegging; RAISD, Utviklingshemning


En studie av presisjonsopplæring (precision teaching) i multiplikasjon for fem elever på fjerde trinn i vanlig skole

Grethe Stevik Aglen Dalgård skole

Nøkkelord: Presisjonsopplæring; Precision teaching; Multiplikasjon; Undervisning