Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr. 2, 2008

Innhold:


Reduksjon av overdreven klemming (omfavnelse) av andre personer

Hege Hjalsmo Kvakkestad Conrad Svendsen Senter
Carolina Wing Conrad Svendsen Senter
Bente Ellinor Strømberg Conrad Svendsen Senter
Gunnar Ree Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Utviklingshemning; Synshemning; Hørselshemming; Døvblindhet; Utfordrende atferd.


Hvordan kan vi beskrive atferdsanalytiske metoder for andre enn atferdsanalytikere?

Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Atferdsanalyse; Metoder; Aksept


Synkronisering av dato i Standard endringsskjema (SES) ved presisjonsopplæring. Forslag til standardisering av datoangivelser i Norge

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold