Norsk tidsskrift for atferdsanalyse nr 3, 2008

Innhold:


Sammenheng mellom intensitet og effekt av atferdbehandling for barn med autisme

Sigmund Eldevik Høgskolen i Akershus
Richard Hastings Bangor University, Wales
Carl Hughes Bangor University, Wales
Erik Jahr Høgskolen i Akershus
Svein Eikeseth Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Tidlig intensiv atferdsbehandling; Anvendt atferdsanalyse; Effekter; Autisme


Er samlæring (interteaching) i store klasser mer effektivt enn tradisjonelle forelesninger? En effektstudie

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold
Erik Arntzen Høgskolen i Akershus

Nøkkelord: Samlæring; Interteaching; Atferdsanalyse; Høgere utdanning


Behandling av skolenekting hos en ungdom med lett utviklingshemning

Jørn Kroken Sykehuset innlandet HF
Børge Holden Sykehuset innlandet HF

Nøkkelord: Utviklingshemning; Skolevegring; Skolenekting; Positiv forsterkning; Ekstinksjon