Diskriminanten nr. 2, 2002

Innhold:


Psykiske lidelser som årsak til utfordrende atferd En atferdsanalytisk kommentar

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark

Ekstinksjon etter partiell forsterkning: Hvilken rolle har verbalisering?

Frode Svartdal Universitetet i Tromsø
Ivan Nygreen Universitetet i Tromsø