Diskriminanten nr. 3, 2002

Innhold:


Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse

Are Karlsen Glenne Autismesenter

Den behavioristiske kanon: hvilke bøker og artikler bør norske atferdsanalytikere lese?

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold
Gunn E Haagensen Høgskolen i Østfold

Erfaringer med PECS. Intervju med Andrew Bondy, Ph.D

Tone Kristensen Glenne autismesenter

En fabel

B.F. Skinner University of Harvard