Diskriminanten nr. 4, 2002

Innhold:


Hva er atferdsanalytisk behandling?

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark

Prediksjon av Utkomme av Atferdsbehandling ovenfor Barn med Autisme: En meta-analyse

Sigmund Eldevik Senter for Tidlig Intervensjon
Monica Matinussen Universiteter i Tromsø

Symbollek hos barn med autisme

Erik Jahr Akershus Universitetssykehus

Motivasjonelle Operasjoner: En Kommentar til Jack Michaels Verbale Atferd

Tore Vignes Rehabiliteringstjenesten - Lassa, Helse Stavanger

Nøkkelord: Motivasjonelle operasjoner, Verbal atferd, Mand