Diskriminanten nr. 2, 2001

Innhold:


En sammenlikning av to responsprompt fadingprosedyrer ved etablering av selvhjelpsferdigheter hos en psykisk utviklingshemmet mann

Linn Ebeltoft Sparby Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark

Nøkkelord: responsprompt; prompt; fading; fadinprosedyre; promptfading; prompting; selvhjelpsferdighet; ADL ferdighet


Langvarig behandling av alvorleg sjølvskading og angrep på andre hos ung mann med alvorleg psykisk utviklingshemning

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark

Avtalestyring – en beskrivelse

Jonny Finstad Habiliteringstjenesten i Oppland

NAFOs publikasjonshistorie

Per Tronsaune Tronsaune Consult