Diskriminanten nr. 4, 2001

Innhold:


Etablering av tre ”regelleker” hos et barn med kontaktvansker og manglende ferdigheter i forhold til verbalatferd

Ann-Mari Halstadtrø Prestegårdsjordet barnehage
Monica Halstadtrø Åsveien skole

Effekter av Lav-intensiv Atferdsbehandling ovenfor Barn med Autisme

Sigmund Eldevik Sentralsykehuset i Akershus, Barneavdelingen, seksjon for habilitering
Erik Jahr Sentralsykehuset i Akershus, Barneavdelingen, seksjon for habilitering
Svein Eikeseth Høgskolen i Akershus

”Du treng ikkje å endre følelsar for å endra atferd”: Verbale prosessar og atferdsanalytisk psykoterapi - Eit intervju med Michael Dougher