Diskriminanten nr. 3, 2001

Innhold:


Forskningsrapport: Foreldrestyrt tidligintervensjon for små barn med autisme i UK

Arne Terje Gulbrandsen Diskriminanten

Noen kommentarer til NAFOs publikasjonshistorie

Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold

Ekstinksjon etter intermitterende forsterkning: Hva vet vi i dag?

Frode Svartdal Universitetet i Tromsø

Moderne atferdsanalyse og behandling av atferdsforstyrrelser hos mennesker med utviklingshemninger og utviklingsforstyrrelser - Et intervju med Brian A. Iwata

Børge Holden Habiliteringstjenesten i Hedmark